US Binary Option Sites UK Binary Option Sites

Samboer nav

Binary Options Trading 15. feb 2012 En 34 år gammel Fredrikstad-kvinne er dømt til 60 dagers fengsel for å ha svindlet NAV. 5. okt 2014 Rett til særfradrag forutsetter at man er ugift, skilt, separert, enke/enkemann og ikke lever med samboer på varig basis. Retten til særfradrag avhenger av om NAV anser deg som en reell enslig forsørger, og du har mottatt utvidet barnetrygd fra NAV etter barnetrygdloven § 9 i løpet av inntektsåret. hva er forskjellen på karbohydrater og sukker

Bestemmelsene i Folketrygden som gjelder ektefeller, gjelder også samboere som har eller har hatt felles barn eller tidligere har vært gift med hverandre. Pensjonen bortfaller ved nytt ekteskap eller når gjenlevende får barn med ny samboer. Pensjonen faller også bort hvis en tar ut avtalefestet pensjon (AFP). Se nav sin  norske jenter på nett za tøffe armbånd 20. nov 2009 Jeg har nettopp fått meg samboer, men har barn med en annen. Hvordan forholder jeg meg til Nav nå? samboer: Fast arbeid (heltid) Fast arbeid (deltid) Midlertidig arbeid. Arbeidssøker (reg.) Ikke arbeidssøker Arbeidsmarkedstiltak. Under utdanning Annet, spesifiser: Arbeidsgiver: Nav-ytelser: Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Dagpenger. Kvalifiseringsstønad Uførepensjon. Alderspensjon Overgangsstønad Søkt trygd/ 

y samlivs kjæresten flørter med andre NAV Nordre Land. Postboks 53, 2882 Dokka. Tlf.: 55 55 33 33. SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP. Reg. dato: : PERSONALIA. Etternavn – fornavn – mellomnavn. Fødselsnr. (11 siffer):. Kjønn (M/K):. Adresse: Tlf.: Postnr. Sted: Reg. i folkeregisteret: Statsborgerskap: SIVILSTAND – EKTEFELLE/SAMBOER  NAV var opprinnelig en forkortelse for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning. NAV er nå et egennavn og en merkevare som skrives med store bokstaver. 1. juli 2006 ble Arbeids- og velferdsetaten etablert. Samtidig ble også statsetatene Aetat og trygdeetaten lagt ned. Sammen med sosialtjenesten i kommunene utgjør etaten 

Økonomisk oversikt (pr mnd):. Søker. Ektefelle /. Samboer. Hjemmeboende barn over 18 år. For NAV. Inntekter. Brutto arbeidsinntekt: Brutto trygdeinntekt: Barnebidrag: Barnetrygd: Bostøtte: Andre inntekter: Sum inntekter. Trekk. Skattetrekk: Underholdsbidrag: Andre trekk, spesifiser: Utgifter til. Bolig. Andre utgifter. Husleie:. norgesdate no nyheter ellefetke/reobmasvatfirksrednU. rekøS. otaD. :detS. SJEKKLISTE. Lønnsslipp. NAV. Selvangivelse. 1. skattetrekk. 2. formue. 3. bankkonti. Husleiekontrakt. Folkereg. For sosialkontoret. Inntekter pr. mnd. (Må dokumenteres). Boutgifter pr. mnd. (Må dokumenteres). Søker. Ektefelle/ samboer. Arb. inntekt netto utbet. Ytelser fra. chat sverige zalando Arbeidet. Pensjonsordning (institusjon, mv). Søknad om ytelser til gjenlevende ektefelle/ partner/samboer og gjenlevende barn. NAV 17-01.05. Fra dato (åå). Les orienteringen på side 3 og 4 før blanketten fylles ut. 2 Opplysninger om søkeren. (Hvis forhåndsutfylt, og den forhåndsutfylte informasjonen ikke stemmer, Du må søke til NAV om å få dekket ut giftene til gravferden NAV 0702.08 Bokmål Fastsatt 05.2002 Endret 01.2016. 1 Opplysninger om den Samboer og tidligere gift med avdøde. 5 Opplysninger om formue mv. hvis den avdøde hadde ektefelle eller samboer som kan likestilles med ektefelle (se veiledningen). (Det gis et 

NAV, 17.11.2014. Side 1. NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør. 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen. NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland .. Alderspensjonen blir avkortet hvis ektefelle/samboer har inntekt over 2G. ▫ Offentlig AFP er videreført - Privat AFP er tilpasset. ▫ Alderspensjon og AFP i  sukkerbrød m potetmel hvordan få seg dame på byen Det overskudd han følte han trengte for å kunne ha noe å gi, følge opp datteren, samboer, familien generelt. De fleste vennene var borte, gitt ham opp. Men nå, denne Kravet fra NAV med samtalen han hadde hatt med attføringskonsulenten hadde ”vekket” Jonny. Måten hun hadde vist respekt for ham hadde satt i gang 

Søknad om sosialhjelp Det søkes om Beskriv - Tydal kommune

Viktig unntak: Dersom du er student og din samboer eller ektefelle mottar foreldrepenger fra NAV, vil dette påvirke om du får foreldrestipend fra Lånekassen. Får din samboer mer enn 49 prosent foreldrepenger fra Nav, kan det føre til reduksjon eller tap av foreldrestipend i denne perioden. Samboer/ektefelles foreldrepenger Rundskriv. § 25-4 Særskilt meldeplikt for samboere 1). § 25-4 - Meldeplikt for samboere. Den som setter frem krav om eller mottar stønad fra folketrygden har etter § § 21-3 og 21-6 andre ledd en generell plikt til å gi melding som forhold som har betydning for retten til ytelsen. § 25-4 pålegger i tillegg en samboer som mottar  For 2 dager siden Til dere besserwissere som bare skal være negative. Dette er MIN historie, MIN avdøde samboer, og MITT savn. Jeg vil gjerne sette fokus på idiotpolitikken, alt dette er for lengst vedtatt, det blir ikke solgt en eneste oljedrevet bil i Norge, annet enn brukte, fra 2025. Og NAV Bilkontor kjøper ikke brukte biler. arbeid deltid. Arbeidsgiver……………………….. skoleplass……………………………………………. arbeidssøker med oppfølging fra NAV. ikke arbeidssøker. Trygd/. Pensjon. SØKER. Venter på svar på krav om stønad etter folketrygdlov. Nei Ja: spesifiser:………….. EKTEFELLE/SAMBOER. Venter på svar på krav 

NAV RINGSAKER. Postboks 14. 2381 BRUMUNDDAL. Kontoradresse: Nordåsvegen 4. Telefon: 55 55 33 33. Telefaks: 62 02 31 91. Søknad mottatt. Dato Etternavn: Fornavn, mellomnavn. Fødselsnr (11 siffer) søker. %. 5. HUSHOLDSSITUASJON. Bor sammen med. Foreldre. Ektefelle. Samboer. Partner. Andre. Barn u/18  Fikk penger som alenemor, var samboer. Kvinnen fra Sotra bodde sammen med barnefaren mens hun mottok overgangsstønad og utvidet barnetrygd fra NAV. Nå er hun dømt for bedrageri. Oppdatert: 2016 14:20. Publisert: 2016 14:20. En kvinne i 20-årene er dømt til 90 timers samfunnsstraff for å ha svindlet 

Inntekter pr. mnd. Søker. Ektefelle/partner. /samboer. Sum. Dokumenteres med kopier av: Inntekter. Arbeidsinntekt brutto. Siste lønnsslipp. Hovedinntekt fra NAV brutto. Siste lønnsslipp. Intro-/ kvalifiseringsstønad. Siste lønnsslipp. Stipend/lån. Tilsagn om lån/stipend. Bostøtte. Relevant dokumentasjon. Grunn/hjelpestønad. 9. aug 2013 Foreldrestipend kan ikke utsettes. Perioder der ektefelle eller samboer mottar foreldrepenger fra Nav (ikke graderte), går til fratrekk i perioden med foreldrestipend, opplyser Hanne Bjertnes i Lånekassen. Ti måneder gir 8300 kr mer. Selv om paret gjerne skulle valgt den lengste permisjonen hos Nav, har de 

En Spillavhengig forteller: Skrevet av Spillavhengighet Norge for den det gjelder. Jeg har nå kommet dit at jeg faktisk ikke vet helt hva jeg skal gjøre. Jeg har lagt meg flat og fortalt/innrømmet ALT til både samboer, nav, kreditorer, psykolog og ikke minst meg selv. Jeg har hatt så mange nedturer det siste halve året at jeg  Ytelser fra NAV. Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en arbeidsrettet tiltak eller får annen type oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Du kan få ektefelletillegg for ektefelle/partner/samboer dersom hun eller han ikke kan. 17. mar 2017 Minsteytelse. Alle uføretrygdede er sikret en minste uføretrygd, uavhengig av inntekten. Størrelsen er noe avhengig av om du er enslig eller gift/samboer. Bor du sammen med ektefelle/samboer er minste uføretrygd 211.073 kroner (2,28 G). Hvis du er enslig er minste uføretrygd (229.588 kroner (2,48 G).

gift/samboer skrives ektefelle/samboers opplysninger her også. Viktig når du skriver noe her at du legger ved arbeidsavtale (altså kontrakt), bekreftelse på skoleplass eller vedtak fra. NAV på tiltaksplass til søknaden. Her krysser du av for hvilket boligforhold du har. Det betyr hvordan du bor; om du eier, leier privat bolig, leier 

Sosialhjelp - søknad om økonomisk stønad - Sokndal kommune

NAV kan ikke kreve bank utskrifter til samboer, da samboere ikke har forsørgelsesplikt ovenfor hverandre. Hovedregelen på det økonomiske området er at hver av partene i et samboerskap regnes som enslige. Regelverket bygger på at samboere kan regulere sine økonomiske forhold gjennom avtaler. Samboere har ingen  Nr. 700310e Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 11-2017 PDF. Side 1 av 5. Søknad om økonomisk stønad. (Alle spørsmål må besvares). For NAV: Barn. Ektefelle/reg. partner/samboer. Søkerens personalia. Det søkes om midler til. Begrunnelse. Kontor. Mottatt (dato). Journalnr. Saksbehandler. Søker-ID. Saksnr. Arkivkode.

Bankkontonr.: Ektefelle/ reg. partner/ samboer. (Etternavn, fornavn). Personr. 11 siffer Tlf. Barn. (bruk eget ark dersom det ikke er plass). (Etternavn, fornavn) Personr. 11 siffer. Bor hos (%). Forsørgelsesans var (%). Samvær med barn. Har du samvær med barn(jfr. Samværsavtale). Nei Ja Hvis ja; Hvor mye: NAV VÆRNES.8. okt 2015 Et tidligere samboerpar fra Salangen ble avslørt etter å ha svindlet NAV for til sammen 451.943 kroner. I dokumentene fra Ofoten tingrett framkommer det at kvinnen i 20-årene unnlot å informere om at hun bodde sammen faren til parets felles barn. I perioden fra mars i 2011 til januar i 2014 fikk urettmessig 

Mottatt – stempel, NAV Horten. Mottatt – stempel, NAV Horten. Søknad om Sivilstand. Gift□ Samboer□ Enslig□ Separert□. Dersom samboer: Navn/Fødselsdato. ➁ Ektefelle. Ektefelle. Fornavn. Fødselsnr. Etternavn. Adresse. Telefon. Postnr. Kontonummer. Sted Horten Kommune / NAV. PB. 10. 3191 Horten. Tlf.: 55 55  Fauske kommune. NAV- sosial. Søknad om økonomisk stødnad. Mottatt: Journalnr: Saksbehandler: Søker-ID: Saksnr: Sivilstand. Fornavn. Etternavn. Fødselsnummer. Adresse. Postnummer. Poststed. Telefon privat. Telefon arbeid. Mobil. E-post. Det søkes hjelp til. Ugift. Gift/r. Samboer. Enke/enkemann. Separert/ 

For personer som av ulike årsaker har fått nedsatt arbeidsevne og har behov for bistand på flere områder for å komme seg ut i arbeidslivet kan kvalifiseringsprogrammet være et aktuelt tiltak Det kreves også at du dokumenterer husstandens inntekter og utgifter enten du bor alene eller sammen med samboer eller ektefelle.Ordningen har senere blitt utformet til også å gjelde foreldre som har samværsrett, og senere også åpnet for at foreldre som er alene om omsorgen kan overføre inntil ti stønadsdager til ny ektefelle/partner eller samboer, dersom samboerforholdet har vart i minst 12 måneder. Det er et vilkår at NAV-kontoret blir varslet skriftlig  28. mar 2014 Barnefamilie ba om hjelp til husleia til de kommer over kneika, men blir i stedet forsøkt tvunget inn i en kommunal bolig. Ektefelle/samboer: Fast arbeid. Elev/Student. Arbeidsledig/reg. NAV. Ikke arbeidssøker. Midlertidig. Tiltak NAV. Arbeidsledig/ikke reg. NAV. Nåværende arbeidsgiver: 

Kolonne I fylles ut ved første gangs søknad. Kolonne II fylles ut ved senere søknader der det er endringer i økonomien. II. Inntekter/utgifter per måned. Søker. Ektefellel reg. partner/ samboer. For NAV. Søker. Ektefellel reg. partner/ samboer. For NAV. Arbeidsinntekt. Trygdeytelse. Barnetrygd. Kontantstøtte. Underholdsbidrag.

For NAV. Nr. 700307e Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 3-2003/6-2009 PDF. Side 1 av 4. Søknad om økonomisk stønad. (Alle spørsmål må besvares). Søkerens personalia. Ektefelle/reg. partner/samboer. Barn. Husholdningssituasjon (sett ev. flere kryss). Boligforhold. Kontor. Mottatt dato. Journalnr.

11. Registreringsskjema for sosialhjelp 2013 - SSB

Søknad om kommunale tjenester fra NAV Nome. (Se siste side for nærmere Gift: Ugift: Skilt/separert: Enke/enkemann: Gift, men lever adskilt: Samboer: Ektefelle/samboer. Ja. Nei. Er i arbeid. Arbeidsted: Er i arbeid. Arbeidsted: Sysselsettingstiltak/kurs: Sysselsettingstiltak/kurs: Skole/studier: Skole/studier: Annet: Annet:.Har du/dere ønske om gjeldsrådgiving? Ja Nei. Hvis JA, søk på eget skjema som du kan få hos NAV. Boforhold: Leier bolig. Eier bolig. Bor hos foreldrene. Hybel. Institusjon. Annet. Har du søkt bostøtte fra Husbanken Ja Nei (). Deler bolig med _______antall personer over 18 år (samboer, ektefelle e.a.). Søknad om økonomisk stønad. (Alle spørsmål må besvares). For NAV: Kontor. Mottatt (dato). Søker-ID. Journalnr. Saksnr. Saksbehandler. Arkivkode. Det søkes om midler til. Se ev. utdyping på s. 4. Begrunnelse. Søkerens personalia. Etternavn, fornavn. I Fødselsnr. (11 siffer). Sivilstand. D Enslig. D Gift/r/samboer.

6. des 2016 NAV snur nå for pensjonistene i pensjonsutbetalingssaken.16. jan 2015 Retten la til grunn at kvinnen var i et forhold med en manipulerende samboer, men hun ga selv uriktige opplysninger til NAV. Retten skriver i dommen at kvinnen er dømt for et betydelig underslag. Bedrageriene ble gjentatt mange ganger over en lengre tidsperiode. Retten ville ikke gå med på at kvinnen 

Januar 2010 var jeg, "meg" og "samboer" i kontakt med NAV rogaland for å få hjelp til søknad om stønad og informasjon om permisjon ettersom at dette er vårt første barn og vi ikke kjente regelverket. En annsatt ved NAV sandnes (navn ikke kjent) forklarte at siden "samboer"s inntekt var noe lav i tiden før Skjemaer til søknader om permanent oppholdstillatelse. Egenerklæring på at du ikke har fått økonomisk sosialhjelp fra NAV (pdf, 560 kB) · Ektefelle, samboer eller partners utenlandsopphold (pdf, 624 kB)  Når foreldrene er samboere, enten ved at de har felles adresse eller har sendt erklæring til folkeregisteret om at de bor sammen, kan morens samboer erkjenne farskapet uten at mor medvirker Dersom mor, far og en annen mann som mener han må være far til barnet er enige, kan farskapet endres administrativt ved NAV. (Alle spørsmål må besvares). Søknad mottatt: NAV Selbu v/ Selbu kommune. Postboks 24. 7581 Selbu. Tlf. 55553333 - Fax. 73437871. Det søkes om midler til. Beskriv: Søkerens personalia. Søkeren (etternavn, fornavn). Personnummer 11 siffer. Sivilstand. Ugift. Gift/r. Samboer. Enke/enkemann. Separert/skilt.

kan forklares av modell 2, dvs. at NAV ennå ikke har registrert separasjonen i DSF. Forklaringsmodell 5: Livssituasjoner med spesiell koding i DSF. Denne modellen tar sikte på å forklare avviket vi finner i kategorikombinasjonen S/UGIF. I Rikstrygdeverkets (1997) rundskriv til Folketrygdeloven står det: «Dersom samboere Oversikt over hvilke rettigheter man har som langvarig kronisk syk Dersom du er i jobb kan skjemaet under være fornuftig og fylle ut sammen med arbeidsgiver. NAV Det er også lurt å søke om grunnstønad. Skulle man bli syk over en lengre periode og trenge tilsyn av familie eller samboer kan det være aktuelt å søke… Ekteskap. Ekteskap kan inngås mellom to personer av motsatt kjønn eller to personer av samme kjønn. Ekteskap har juridisk betydning for ektefellene i en rekke forhold. Ekteskap inngås ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er til stede skal de erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter 

Søkt dagpenger når? Arbeidssøker ikke reg. v/NAV. Ikke arbeidssøker. Under utdanning. I tiltak fra dato. I tiltak. I tiltak hvor. OPPLYSNINGER OM NÅVÆRENDE ELLER SISTE ARBEIDSFORHOLD. Søkers arbeidsgiver. Stilling. Ansatt når. Sluttet når. Heltid/deltid Timer pr. uke. Ektefelle/samboer/partners arbeidsgiver Stilling.

Søknad om økonomisk sosialhjelp - Fredrikstad kommune

Jeg er 46 år og overlever nå på fleksilån, snille foreldre og samboer. Det er en fortvilende situasjon, sier firebarnspappaen som for tiden bor sammen med sin samboer i Espelandsvegen. Han står nå frem i Fanaposten for å fortelle om sin fortvilede økonomiske situasjon, en situasjon han gir NAV og NAVI (NAV Innkreving)  Registrert Registrert på Ikke arb. søker på Ikke arb. søker. GO Mottar ytelse fra NAV. Hvis Ja, spesifisér: (7) MOttar bOStØtte fra HUSbanken. Ektefelle/SambOer. Ja Nei Ja Nei. 8) Det SØKeS Om. Livsopphold D. Husleie D Strøm D Annet D0 || Spesifiser. Begrunnelse: Følgende dokumentasjon må vedlegges  Får du et nytt barn med ny samboer, mister du støtte umiddelbart. Du kan også miste støtte hvis du flytter utenlands med barnet. Som stønadsmottaker har du plikt til å melde fra om endringer som kan ha betydning for retten til stønad. Du må derfor straks gi beskjed til NAV-kontoret ditt dersom dere flytter sammen.

15. des 2013 Nå truer NAV med å nekte dem ledighetstrygd i to måneder hvis de sier nei til jobb ved Lindorffs avdelinger i Oslo eller Hammerfest. Sivertsen viser til at ifølge Folketrygden kan arbeidstakere si opp arbeidet for å flytte med ektefelle eller samboer til nytt arbeidssted, uten å bli ilagt forlenget ventetid.

Fra 67 år forutsettes vi at du tar ut en 100% alderspensjon fra Nav. Trykk på grafen for detaljer for gitte år Gjenlevende ektefelle er født Pensjon fra KLP (før skatt) ${alder} år Sivilstandsopplysninger ved uttak av pensjon Jeg har ektefelle/samboer Oppgi barn under 18 år Ugyldig antall. Kun tall er tillatt. Fyll inn antall barn.En ny mulighet – brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. September 2009. Forfatter .. var et svært ulikt antall deltakere som ble rekruttert fra NAV-kontorene, alt fra fire til over seksti deltakere. Ett kontor . 21 % bor sammen med ektefelle eller samboer og barn, mens 13 % er alene med barn. Kun 6 % bor.

4. nov 2011 Moren til Øysteins barn fikk ett nytt barn med ny samboer og valgte å ta forlenget fødselespermisjon med 80 prosent lønn. Deretter sendte moren krav til NAV om at barnebidraget fra Ormseth måtte beregnes på nytt. – Det neste som skjedde var at jeg fikk brev fra NAV. Der sto at mitt barnebidrag vil øke med 

31. mar 2015 Hos NAV hadde hun registrert seg som enslig trebarnsmor. Hjemme delte hun mer enn bare tannbørsteglass med den to år eldre barnefaren.Med hjelp fra Osloadvokatene fikk kvinnen vist for NAV at paret ikke var samboere mens hun mottok ytelsene. Kjæresten hadde vært en del på besøk og også overnattet, men det var ikke tale om noe samboerskap. Kjæresten hadde ikke bidratt med betaling av noen regninger knyttet til kvinnens boforhold i den aktuelle  NAV Hadeland. Postboks 220. 2711 GRAN. SØKNAD OM SOSIALHJELP (forenklet) Reg. dato: : PERSONALIA. Etternavn – fornavn – mellomnavn. Fødselsnr. (11 siffer):. Kjønn (M/K):. Adresse: Tlf.: Postnr. Sted: Reg. i folkeregisteret: Statsborgerskap: SIVILSTAND – EKTEFELLE/SAMBOER – BARN - 

13. nov 2017 NAV (pleiepenger), Arbeidsmiljøloven § 12-9 Folketrygdloven § 9-11. Pleie av nærstående i livets sluttfase, Inntil 60 dager, NAV (pleiepenger), Arbeidsmiljøloven § 12-10 Folketrygdloven § 9-12. Nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner, Inntil 10 dager årlig, Ikke lovfestet  19. jan 2011 Ekstremt sinne (nav - jobb - samboer - familie.. ) Hei! Jeg er en jente på 21 år som har begynt å få en del syke tanker i hodet. For å starte fra begynnelsen vil jeg nevne at jeg alltid har vært "klovnen", både i klassen og i venneflokken. Jeg sier mye rart, som folk syns er morsomt. Jeg har alltid hatt et lite sinne, 

Samlivsbrudd og veien videre - samvaersavtalen

Økonomisk oversikt. Inntekter/utgifter pr mnd Søker Ektefelle/samboer For NAV. Arbeidsinntekt. Ytelser fra NAV. Barnetrygd. Underholdsbidrag. Bostøtte. Andre inntekter. Inntekter. Sum inntekt. Skattetrekk. Sum netto inntekt. Husstandens samlede inntekt. Husleie. Renter/avdrag boliglån. Strøm/ brensel. Kommunale avgifter. 1. aug 2017 Var du i utdanning om våren, vil sommerferien telle med. c) Du må bo sammen med barnet. d) Din ektefelle/samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra NAV. Ved gradert uttak av foreldrepenger kan det likevel gis fullt foreldrestipend dersom ektefelle/ samboer tar ut mindre enn 50 % foreldrepenger.

Sivilstatus: □ Ugift □ Gift □ r □ Samboer □ Separert/skilt □ Enke/enkemann. Ektefelle/ r /samboer (etternavn, fornavn). Fødselsdato. Barn (etternavn, fornavn). Bor hjemme? 14. aug 2017 For å få sosialstønad må du først bruke opp alt du har av oppsparte midler. Og det forventes at ektefelle eller samboer forsørger deg – også når de er minstepensjonister, som Kåre Hansens samboer er. IKKE LETT: Det har ikke vært lett for Kåre Hansen etter at han mistet jobben ved Follum. Men i år fyller 

Side 1 av 2 søknad om økonomisk stønad. For NAV: Kontor. Mottatt (dato). Journalnr. Saksbehandler. Returdato. Motatt ny dato. FORENKLET. Saksnr. Poststed. Kjønn. Mann. Kvinne. Personalia. Etternavn. Fødselsnr. (11 siffer). Adresse. Fornavn/mellomnavn. Postnr. Telefon privat. Sivilstand: Ugift. Gift/r/samboer.18. mai 2014 Jeg føler selv jeg har fått så mye tilrettelagt som overhodet mulig og både jeg og arbeidsgiver står veldig fast på om det er noe mer vi kan gjøre. Kan de nekte meg om jeg ønsker å ta med lege, samboer eller andre med på møtet? Vet nav gjennom sykemelding at jeg er bipolar? Jeg ringte dem selv for noen 

4. jun 2009 Den 25 år gamle kvinnen la kortene på bordet og innrømmet forholdet da hun møtte i Drammen tingrett den 29. mai. Kvinnen måtte svare for å ha oppgitt til Nav at hun var aleneforsørger i perioden 1. august 2003 til januar 2006, mens hun i virkeligheten var samboer med sitt eldste barns far. Dermed fikk  7. mai 2015 Din samboer har ikke rett til ektefellepensjon. Din ektefelle, partner eller fraskilte ektefelle trenger ikke selv være medlem av Statens pensjonist, og du arbeider i en stilling uten medlemskap i Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse får beskjed fra NAV om dødsfall og tar så kontakt med etterlatte.

9. mar 2015 YTELSER: Hvis du mister en person i nær familie, kan du ha krav på ytelser fra NAV, forteller advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Så lenge kan du få gjenlevendepensjon: Pensjonen bortfaller hvis du gifter deg igjen eller får barn med en ny samboer. Gjenlevendepensjon kan ikke