US Binary Option Sites UK Binary Option Sites

Vennskap tankekart

Binary Options Trading Gi barna et mangfold av sanseopplevelser som grunnlag for læring,. La barna bruke kroppen – oppleve mestring. Våre tanker rundt dette temaet kan være er: Uteliv….. samspill. Danner vennskap. Sandkasse leik mestring. Ball leik. Bjørnen sover. Lage mat ute. Gå på tur/ trille tur. Tegne/male ute. Dyr/planter ute språk. 20. aug 2017 -1- Lag tankekart (bobler med tekst inni og piler ut til nye bobler som du kommer på). -2- Lag tidslinje (hvilke viktige hendelser . Sykdom. Religion. Kjærlighet. Yrke. Vennskap. Økonomi. Osv. Plukk fra listen og skriv det inn i historien. Sykdom: Mannen som hjelper hovedpersonen, har kanskje en sykdom?28. feb 2017 Kjære foreldre. I den offentlige debatten stilles for tiden spørsmålet om hva som er galt med norskfaget. NRK ytring inviterte til folkemøte i parkteateret, der kunnskapsministeren Røe Isaksen, skoleforskeren Blikstad Balas og læreren Svensøy, debatterte med NRKs litteraturkritiker Knut Hoem, forfatteren  test deg selv kjæreste Vi inviterer til foreldreskole i klasserommet til 7.b tirsdag den r kl 18.00 til 19.30. Vi vil vise hvordan elevene bruker Showbie og Bookcreator. Ta med ditt barns læringsbrett så vi sammen kan øve oss litt. (husk Pinkoden) Send gjerne din påmelding til @ så vi har litt styr på antallet 

Prosjekt MEG SELV. Forfatter: Mona Thorsen Dato: 07.11.2013 21:32. Tromøygeitene har tegnet seg selv mens de har sett i speilet,de har laget seg selv i ulike materiell, og tegnet fot og hånden sin, og målt høyden sin. Vi har laget tankekart om vennskap, og følelser, SINT, GLAD OG LEI SEG. Loading. Drevet av Moava.utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme Leik fører til forståing og vennskap. •. Deltaking i leik skapar .. Tankekart. Gjennomgåande. Ved start av nye tema/prosjekt. Foreldre. FAU/SU. Barnehagekvardagen. Barnehagen sitt verdigrunnlag. Dei skal kjenne at barnet deira trivest og. samboer deprimert gjennom; bilder, tekst og tankekart. Vi ser og hører barns forskjellige . Vi ser og hører voksne som inkluderer, er rollemodeller og hjelper barna å bygge vennskap. - Vi ser og hører voksne som Leken har mange uttrykksformer og fører til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I leken  russiske jenter i oslo Spennende og lærerikt. Sosialt berikende. Opprettholde kontakt med nære og kjente. Skape og holde kontakt med gamle kjente. Underholdende. Flere spill og linker. Utsatt for mobbing. Dårlig selvbilde. Utsatt for seksuell trakasering. Ødedlagt kropps og selvbilde. Utsatt for falske rykter. Ødelagt vennskap. Oppdater på 

Barna deles etter vennskap, alder, modenhet, interesser og behov. • Barnehagene bruker . Personalet har fokus på vennskap – respektere og inkludere hverandre i lek og aktiviteter. • Personalet deler barna i I forbindelse med prosjekt-/temaarbeid utarbeides tankekart, metodeplan, og evaluering. • Vi bruker pedagogisk Likestilling er et stort ord. Likestilling betyr at vi alle skal ha de samme muligheter til et godt og ak- tivt liv. Det betyr at vi må tilrettelegge for et fellesskap der vi med respekt for hverandres ulikhe- ter bruker våre krefter og kunnskaper sammen. Likestilling må skapes ut fra kunnskap og innsikt. For det er på bakgrunn av  o evig singel mannen Tida ute i naturen skal gje barna gode opplevingar både i høve til eiga mestring og aktivitetar som fremjar vennskap mellom barna. . Vera til stades «her og no», impulsive vaksne på barna sine premisser; Observasjon, kva aktivtetar trekkes barna mot; Tankekart saman med barna for å sikra utgongspunktet; Det barna likar  jakten på kjærligheten tj Egner seg til samskriving, notater, tankekart og organisering. lag bildekort, fortellerkort og presentasjoner. Med Sway kan du enkelt lage og dele et interaktivt, nettbasert lerret. Explain everything er en interaktiv tavle, hvor elevene kan lage presentasjoner og forklare et emne. Lag egne bildekort for å øve ordforråd. Ved hjelp  30. apr 2013 Av og til kan det være i alles interesse at barna får litt hjelp til å finne felles referanser som kan bidra til felles lek og dypere vennskap mellom flere barn. . På en samling ble den voksne enige med barna om at vi skulle lage et tankekart, vi snakket litt om hva et tankekart var og stilte spørsmålet «Hva tenker 

Stjerne Desember 2016 - Kroka barnehage

Filosoferinger rundt temaet vennskap startet høsten 2016. Ungene snakket mye om å være en venn, å ha en venn og å være uvenner. Ungene hadde mange tanker og følelser omkring temaet.. Vi tok i bruk tankekart for å visualisere og sortere ungenes tanker. «Hva kan venner gjøre sammen», er temaet for dette  11. mar 2015 Så kom dagen der jeg fikk min første utfordring på Instagram! Tenkte det er mye festligere å ta det her, så la meg servere dere 20 fakta om meg selv. 1. Min største uvane er at jeg biter meg i leppa når jeg tenker eller kjeder meg. 2. Jeg tok mine første skritt ombord i en båt. FARGER inspirerer! Hvilken farge liker du best? Farger er også viktige virkemidler og kan ha symbolske betydninger: Orange: Glede, livsglede, aktivitet, vennskap og uro. Gul: Sol, lys, varme og glede, energi, misunnelse, bitterhet og hat. Rød: Kjærlighet, kraft, energi, mot, vilje, krig og revolusjon. Purpur: makt, ære, prakt og Til talen vil jeg anbefale at du setter deg ned med et hvitt ark (uten linjer) og lager tankekart. Sett navnet på bruden i midten, og så egenskaper hun har, historier du kommer på (gjerne En morsom historie fra deres vennskap. Noen gode egenskaper bruden har, evt hvor flott det er at hun ble sammen med 

Middels måloppnåelse. Lav måloppnåelse. Kristendom. - det gamle testamentet. -Vennskap. Skapelsen, Adam og Eva, Kain og Abel,. Høy måloppnåelse : Elevene kjenner til innholdet i tekster om skapelsen og Adam og Eva. Elevene kjenner til innholdet i tekster om Kain og Abel. Arbeidsmåter: Samtale. Tankekart. Arbeid i  Snakkepakka. - Aldersinndelte grupper. - Språktrappa - Tankekart. - Bevisst bruk av barnelitteratur. - Bevisst bruk av sang, rim og regler og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. (KD, 2011 s.27). Utviklingsprogrammet ”Være Sammen” brukes aktivt i  41. Arbeidsbok s 4-5. Livet og familien. Jorda vår, livet, tankane våre, draumar, vilje, vennskap. 37. Kunne føre ein enkel dialog om samvit, etiske levereglar og verdiar. Filosofi og etikk. Vivo s. 14-19 +spørsmål og oppgåver s. 41. Arbeidsbok s. 6. Livet og familien. Høyre til, ta ansvar, einsemd. Samtale. Foss. Tankekart. 38.Lage et tankekart. Verb: presens og preteritum. Bindeord: og, eller, men, for. Tidsuttrykk: ofte, alltid, aldri. Norsk start 8-10, kap. 4. På norsk – G1, kap. 2 . Ung i Norge. +. Vennskap og forelskelse. Setningsanalyse. Subjekt og objekt. Norsk start 8-10, kap. 17 og 18. 25. Framtid. Verb: presens futurum Norsk start 8-10, kap. 19 

29. nov 2011 Boka er stedet hvor hun forteller om hvordan livet som tenåring egentlig er og handler stort sett om hvordan det er å være ungdom, med vennskap, foreldre, kjærlighet og seksualitet. Jeg lagde først et tankekart som skulle gi meg ideer til hva jeg kunne lage: Ut ifra dette tankekartet kom jeg frem til disse to  6. jan 2013 På førstetrinn lærte elevene å lage tankekart om vennskap på Ipad. Femtetrinn fikk lage e-bøker. – Det er klart at dette gjør det mer spennende enn bare de flate bøkene. Og elevene tar det raskt. De kjenner det igjen fra sin allerede digitale verden. Men det er ikke meningen at dette skal ta over. Læreren Maximus: I dag har me snakka om vennskap. Laga tankekart og skrevet gode ting om kvarandre på et hjerte. Alle hadde mykje fine ting å sei om kvarandre,

ønske seg bedre vennskap med andre barn. Aldersrene grupper gir også mulighet til flere og bedre tilpassede vennskap på tvers av alder, og at barn godt kan strekke seg etter eldre barn, eller lære å ta aktivt bruk av tankekart og språkesker med konkreter. • Lese for alle hver dag. • Personalet skal stille åpne spørsmål 

Vi ønsker stor fleksibilitet i gruppene, og bruker smågrupper også på tvers av alder, vennskap og interesser. Vi har matterom, snekkerrom og grillhytte. I år vil de ulike grup- pene nede ha faste dager i grillhytta, som også medfører dy- reansvar. Vi har ukentlig turer til bassenget på Rødsmyra, og til gymsalen på Floren skole. 29. mar 2014 Følelsen likner derfor mer på forbigående galskap enn på fornuftsbasert eller selvoppofrende kjærlighet og vennskap, der det er vanlig med hengivende omsorg, medfølelse og trofasthet. . Det dekker jo både nære vennskap og fjerne kontakter. :) Lagt inn av Merete Tankekart i strategisk økonomistyring  4. apr 2013 Tankekart blir brukt allerede på barnehage, ofte for å organisere og synliggjøre barnas tanker på en enkelt måte. Organiseringer av barnas ideer kan bidra til forståelsen og hjelpe til med hukommelsen. Et eksempel på dette er aktiviteten til Klepp og friluftsbarnehage om vennskap: på dette eksempelet ser 15. jan 2016 “Nå må vi snart sove ute, hvis ikke er ikke dette en ekspedisjon – bare en hyttetur.” — Frøy, etter 3 døgn i Skåbu. I dag skal vi ha snøballkrig istedenfor kanonballturnering i forbindelse med vennskapsuka de har på skolen. Vi har også laget et stort tankekart og bygget lego om vennskap.

Kunne gjenfortelle sentrale lignelser fra. Jesu liv og virke. - Kunne navnet på noen av Jesu disipler. - Fortelle om hvordan Jesus valgte ut noen av disiplene. - Forklare hva helbredelse og tilgivelse betyr. - Fortelle om de mest sentrale hendelsene som ledet til Jesu korsfestelse. - Kunne fortelle om navnene på påskedagene. Aktiviteter:Språkleker(Språksprell,Snakkepakken, Tankekart ,Rim og reglesamlinger). Bibliotekbesøk,Lydbøker, Høytlesning og Lydlotto,Språksamlinger. Koret er også en arena hvor språk er i lærer tekster,rim,takt,og rytmer.Røverklubber har korøvelse hver mandag. Vennskap og Samarbeid vil også være i fokus i  vennskap som Karsten og Petra har, men ønsket er at bøkene vil skape håp, drømmer og lengsler.» Vennlig . Elevenes arbeid og refleksjoner rundt temaene vennskap, trygghet, ensomhet og miljø vil være verdi- og . Oppgave A: er å tegne et tankekart, slik at det er å finne enkeltord som er hovedformål. Oppgave B: er å 5. feb 2015 (for eksempel tankekart). Arbeide med modelltekst; Hva er et tematisk avsnitt? Engasjere/ motivere: - Film: «Bestevenner». - Unicef: Klasse 6 b. - Lese bøker om vennskap. ?v=VBEQA0pv9II. Litteratur: Vaffelhjarte; Garmanns gate; Min venn himmelen; Brødrene Løvehjerte 

årsplan i krle for 4. trinn 2017/2018 - Storsteinnes skole

Eg veit kva tankekart er, og har laga minst 2 tankekart denne veka. Matematikk: Eg kan runde av til næraste tiar. Engelsk: I can spell, read and write the new words. Sosialt læringsmål: Olweustema: Vennskap. Repetisjon av klassereglar og inspeksjonsrutinar. Timeplan for Måndag. Tysdag. Onsdag. Torsdag. 11. aug 2016 Malene blir mobbet av mann med dreads. Niclas får bare inn NRK og TV2 med gaffel i TV'en. Frida Kahlo var verdens første blogger. Malene leser høyt (lavt) fra Jordbærmus 2. Niclas og Malene skriver vennskapskontrakt. Niclas tester Malenes OL/terror-kunnskaper. Vi nominerer sommerens «heilt greie»  Lek og læring. Deler barnegruppen. Gruppe 1: Jobber med tankekart om vennskap og samhold. Gruppe 2 : Spiller Alias. Dette spillet er raskt, humørfylt og artig! 13.15-15.50. TUR TIL DEN STORE. STEINEN. Elevene deltar i forskjellige vennskapsleker. 15.00-16.00. Gymsal. Vi har organiserte stasjonsleker, med fokus på.

6 ZL: Lesekurs, Litterær samtale,. Vennskap og forelskelse. Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst, og bruke muntlig og skr. kommunikasjon for å formidle dette både alene og i gr. Kjenne til ulike læringsstrategier som BISON, tankekart, nøkkelord, to kolonne-notat og referat, og bli fortrolig  Download past episodes or subscribe to future episodes of Sommervikarene by Sommervikarene for free. Tekstskaping rundt temaet vennskap og jul. Jobber med alfabetet, tegner og fargelegger. I tida etter at vi starta opp i høst har vi jobba mye med vennskap/sosial kompetanse. Vi har snakka mye om hvordan tankekart over det som barna husket på fra filmen, lage mat og høre på og synge sangene som er med. Tror barna I august og september har vi hatt fokus på relasjoner og vennskap mellom barna. Vi har hatt mye felles aktiviteter og leker for å gjøre ting som er moro sammen, som igjen er med på å skape vennskap. Vi har vært mye på tur. Både i gapahuken i Vi lagde tankekart hvor barna fikk fortelle hva de tenker på rundt ekornet.

de lager en «vennesirkel» (tankekart) om hva det vil si å være en god venn. Man skriver opp punkt inne i en ring som er laget som et armbånd. (Katarina & June). • Lage vennskapsarmbånd i grupper på hver avdeling som en formingsaktivitet. Barna lager armbånd til seg selv. Armbåndet skal symbolisere vennskap og de  intervensjon i Syria? En forklaring på dette kan være at Russland sitt vennskap med Syria er viktigere . ungdomstrinnet. De tre strategiene jeg vil vise til ble nevt innledningsvis: BISON, To-kolonneskjema og tankekart. En og en strategi vil bli presentert sammen med et kompetansemål det kunne vært relevant og bruke  Nyheter på dari / اخبار دری - Tannlegesuksess, flyktningkompis, kommunen og kjendiskatten Jesper. Video; Quiz; Video- /bildearkiv; Lærerveiledning. Video, Tekst, Quiz, Video- /bildearkiv, Lærerveiledning. Video Kommunen / شاروالی. En feil oppstod. Er Flash installert i nettleseren? Spill eller pause video. Del.om det å forske? Her er noen forslag: TANKEKART. Hva tenker dere på når dere hører ordet grense? Lag et tankekart, felles på tavla eller individuelt. Klarer dere å gruppere ordene på noen måte? (Tips: se på emnelista på .. og vennskap skal vises og gis. Dans og musikk. Egne kroppsspråk kan også oppstå gjennom 

ÅRSPLAN. for. TUV OPPVEKSTSENTER,. 2009-2010. VENNSKAP! ”Tidlige erfaringer med jevnaldrende har. stor betydning for barnas samspillferdigheter”. ”Barns evne Det vi kommer til å bruke er bl.a. tankekart – før vi begynner med et prosjekt, finner vi ut hva barna allerede vet om, eller hvilke tanker de har om temaet. Mad libs · VENNSKAP- (960×720). VennerCanFriendshipKindergarten. VENNSKAP- (960×720). Opplegg for å arbeide med sosial kompetanse og ferdigheter på   Han kom raskt inn på egne erfaringer han selv hadde hatt med vennskap, og hvorfor han mente vennskap var viktig. Tore ble i løpet av samtalen Jeg brukte stikkord, fullstendige og ufullstendige setninger, tankekart, skjema, refleksjoner bundet opp mot teori og ikke” (Nilssen 2010: 101). Refleksjonsloggen er skrevet i en 

tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for. mennesker. Det er vanlig å forklare det som evnen til å skape og opprettholde sosiale forhold og vennskap. Kompetanse = dyktighet. Ferdighet. = å kunne utføre eller gjøre .. Lag tankekart på arket. Skriv «sosial kompetanse = å gjøre andre gode» i midten. • Lag stråler ut til de forskjellige områdene som sosial kompetanse  15. mai 2017 ”Ta frem et blant ark, tegn en sirkel midt på, skriv verb i midten og lag et tankekart ut fra det. Så tar vi det sammen på tavla etterpå.” Høres kjent ut? Det er fordi det ikke er så dumt. Tankekart ser ikke alltid så ryddige ut, men det er en god måte å strukturere tankene og skjønne hva en faktisk kan – og hva en vennskap. Med fokus på FN-dagen og barnehagedagen. Dramatisering av og med voksne hvor vi spiller på følelser og empati. Gjennomgang av mobbeheftet og nye Tankekart. Observasjoner, pedagogisk dokumentasjon og evaluering. Observasjoner av barn i samhandling og individuelt, ved bruk av foto, film og notater.

grenser - Nysgjerrigper

16. feb 2015 Seriebeskrivelse. Norsk serie om helse, livsstil og trening med reportasjer og diskusjoner i studio. Temaene spenner fra vennskap, rusmisbruk og overvekt til psykiske problemer, sorg og seksualitet. Episodebeskrivelse. Puls forteller en historie om ungdom som har følt seg dummere enn klassekameratene  1. okt 2014 F.N—dagen: Vennskap og å hjelpe andre,. 23. Advent og Jul, Besteforeldredag, Samefolkets .. Det handler om vennskap, om å hjelpe hverandre og om å høre til i en familie. I år vil vi la inntekten gå til barna i nord Irak . Barnas forventninger: Vi lager ”tankekart” sammen. Kommunikasjon, språk og tekst:. Boka Marie og de viktige tingene handler om vennskap på tvers av generasjoner, Elevene snakket sammen i pargrupper og laget tankekart sammen. laget felles tankekart. Gjennom å vise fargerike bilder på overhead, spille rolig musikk før, imellom og etter arbeidsøktene og ha et bevisst stemmebruk, ble elevene Øve gloser fra s. 18, Torsdag. Glosetest + du velger en kjent engelsk person du vil lære mer om, Torsdag. Mål: - Skal kunne vite noe om substantiv og artikler. Skal kjenne til og kunne bruke ord og uttrykk om venner og vennskap. Vi øver på substantiv og artikler. Hvilke ord kan vi bruke om vennskap? Tankekart. Tirsdag.

"Du & Jeg". Her kan elevene jobbe med tema som sosiale relasjoner, vennskap, mobbing og følelser. Som i alle de andre Cartoonist-universene kan man også her benytte seg av de ulike tilstandene for å endre de ulike karakterenes ansiktsuttrykk for å reflektere hva slags humør de er i til enhver tid.   I skolesammenheng er duodji/duodje/duedtie samisk. Lokal læreplan kunst og håndverk på Antall uker 3 BLI KJENT VENNSKAP Tankekart Lærebok: Ingen Visuell kommunikasjon Utrykke egne opplevelser gjennom tegning. Eksperimentere med form, farge og rytme. Midtun skoles Læreplan i Kunst og håndverk Introdusere konkretiseringskart/ tankekart. SAMARBEID. ○. Utfylte informasjonsark med hente fram kunnskap, knytte til ny læring ved bruk av fri assosiasjon/ tankekart, bruk av konkreter, bilder, skrift. ○ .. Arbeide med tekster som er knyttet til vennskap/uvennskap, rettferdighet/urettferdighet, krangel/forsoning, eventyr, 

Elever danset BlimE-dansen for vennskap · Skoleelever på dypt vann · Vis alle. Siste fra Sport. NM-opptur for revansjelystne Renate · Dramatisk kvartfinale og regelbrudd mot Sivert i NM · Marion er Ålgårds nye stjernekeeper · Drømmer om å gi ski-Norge et lite NM-sjokk · Linn skal representere Norge i Finland · Kommentar:  4. des 2007 6. trinn. Førlesing. Å lese tabeller. Skumlesing/dybdelesing/. opplevelseslesing Tankekart. Utvidet tankekart. Fri form-kart. VØL-skjema. Kunne bruke ordliste og oppslagsverk. Finne likheter og ulikheter. Venndiagram. Faktanotat. To-kolonne notat. Fler-kolonne. Styrkenotat. Grafisk fremstilling. Spoletekst.

Hver dag (nesten i allefall) har vi dagens ord i barnehagen, dette er ord barna skal si noe om, vi lager tankekart, rimer og ser evt bilde av det. Noen tip Inkludering, samhold, vennskap, empati, omtanke osv osv. Mulig dette er vél avanserte ord, men dette poppet opp da jeg tenkte på skinnvotten. KRLE: Tankekart om vennskap. KuHa(2t):Male på ulike materiale: Papp og stein. Fellesnorsk: : Bokstaven E i. «Leseboka 1». SaNa: Arbeidsboka s 30. KRLE: DMV kap 5, L 3. Vi kan mange ting. Dei tre siste timane vert det skodespel og aktivitetar med Gaute. Gneis Lekse: LEKSE: Matematikk: TM oppgåveboka s. 15. aug 2017 vises under beskrivelsene til tema kommunikasjon og språk samt vennskap og fellesskap. Temaarbeid → Progresjon. • Tankekart. • Barnemøte. • Refleksjon og evaluering sammen med barna. • At barna får være med fra start til slutt – helhet Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. Våre tiltak 8. okt 2015 Kjære venn. Bibelen har rett og slett mange tekster om vennskap. Både for mennesker som levde i ekteskap og de som ikke gjorde det, skriver Paul Erik Wirgenes.

20. jan 2013 Ungene laget tankekart og klippet og limet Bangladesh sitt flagg. Og slik ser flagget ut. Ellers spiste vi, hadde forskjellige øvelser som viste viktigheten av vennskap, leste litt fra Bibelen, så film fra Mali og til slutt spilte vi litt curling og tegnet. En god start og vi gleder oss allerede til neste gang. Viktig med  12. jun 2015 Tilrettelegging av gode relasjoner og vennskap i barnehagen er en forutsetning for god læring og Språk er viktig for læring, sosiale relasjoner og vennskap (Kunnskapsdepartementet, 2011). Evnen til å . tankekart for å synliggjøre de enkelte fagområdene og språk med utgangspunkt i Språkbølgen. Tobias og dagen det smalt er en forestilling som kjønnsidentitet og vennskap. Vennskap. Det å tørre å vise hvem man er krever mot. Det er da godt å ha gode venner rundt seg. Når noen føler seg annerledes er det viktig å være en god venn slik at de kan være trygg Etterpå lager klassen et tankekart sammen på tavla.INNLEDNING. I 1986 ble Brår barnehage etablert som den første heldagsbarnehagen i tidligere Ramnes kommune. Den hadde 2 avdelinger, og holdt til i en tidligere skolebygning. I. 2006 åpnet vi en ny barnehagedel, slik at bygningen fra 1993 sammen med den nye delen nå utgjør en 4-avdelings barnehage.

8. okt 2013 Denne ukens fotokrav gikk ut på å: “Ta ett bilde satt i naturen og ett i by der temaet er “vennskap”. Det skal være med minst ett menneske i vi lage et tankekart i tjenesten Mindomo. Live, Silje SL og jeg lagde et sammen og resultatet kan du se HER Oppgaven var å lage et tankekart for en VGS elev … Det skjer gjennom kommunikasjon mellom barn-voksne, barn-barn, voksne-voksne og via det non verbale språket som vi har. Fokuset i år har vært på vennskap og demokrati og i den forbindelse har vi tatt i bruk mye bøker, bilder, enkle spørsmål tilknyttet til bilder, tankekart, refleksjon. Ungene er velig gode på å reflektere  Barn av regnbuen. FN. Marc Chagall. Ronja Røverdatter. Vanndråpen av H. C. Andersen. Brev. Sammen-hengende skrift. Pronomen. Om vennskap. Bli kjent med ei bok: Forfatter osv. Gjøre oppgaver side 15-18: Bruke tankekart som forarbeid til tekstskriving. Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, 12. jan 2017 Elevene har jobbet på ulike måter: vi startet med å lage et felles tankekart over hva elevene kunne om skjelettet fra før, deretter utforsket elevene egen kropp for å finne ut hvor skjelettet er før vi snakket om hvorfor skjelettet er bygd opp som det er. Elevene har sett episoden om skjelettet fra Den magiske 

for hjemmeleksa: Tankekart eller Hvem, Hva og Hvor, som planleggingsverktøy Teksten skal ha en innledning. Hoveddel og avslutning Bruk det du har lært om en god begynnelse og høydepunkt Husk passende overskrift Oppgaven: Denne uka skal dere skrive en fortelling i norsklekse. Den skal handle om vennskap. Besøke gymsal på skolen. □. Turer i naturen. □. Brannvernuke. □. Lage dukkehus. Tema: “Vennskap og gode relasjoner”. - Lage vennskapstre. - Følelser. ○ glad, sint, trist… ○. Ansiktsuttrykk. ○. Stemmebruk. ○. Kroppsspråk. ○. Være positiv/negativ. - Hva er en venn. ○ lage tankekart. - Barnas beste venn - Jesus. ○. Solkysten barnehage skal være et godt sted å være, og et godt sted å lære, slik vi sier det i vår visjon. Vi ønsker å bidra til et godt oppvekstmiljø for barna, og være et sted barna minnes med glede. Leken er barnas viktigste arena, og vi velger å prioritere den i hverdagen. Det gjør at vi ikke har fastsatte planer og tema På døra inn til avdelingen har vi hengt opp en desemberplan, her ser dere oversikten over hva som skjer de ulike dagene i desember. Hver dag, ca kl 09.00 har vi en adventsamling på. Sleipner. Her trekker vi to kalendere ‒ en liten bok hver dag om julebudskapet. Vi leser boken høyt og bruker konkreter i julekrybba for å.

LIKE MULIGHETER

17. des 2016 Sosial kompetanse: Vi jobber med vennskap: hvordan inkludere, samarbeider og hjelpe hverandre/trøste. Uke 50 Mandag 12 Snakker med barna om prosjektet: «Ut på tur, aldri sur» vi skal i gang med. Tankekart –. «Ut på tur, aldri sur». Marcel. Mohammad 4 år. Tankekart –. «Ut på tur, aldri sur». Uke 2. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. .. Tankekart. 3. Begrepskart. 4. Gjenfortelling /. sammendrag. 5. Venndiagram /. Samskjema. 6. Nøkkelord (utv. til nøkkelsetninger). 7. VØL - skjema. Vet– Ønsker – Lært. 8. Tankekart – brukes til å sette ideer på et ark, få overblikk over et tema eller en tekst,. 16. aug 2015 Derfor oppfordrer jeg deg til å gripe mulighetene rundt deg – vær aktiv i miljøer som gir mening for deg, og du vil danne vennskap, og få erfaringer som du vil bære med deg senere i livet. Det er lett å kun fokusere .. Digitalt tankekart fra PSY1011 Psykologiens metodologi Foto: Privat. Digitalt tankekart fra  og karriere; Personens helse,utdanning,hobbyer,interesser,talenter; Politiske eller religiøse forhold; Ferie og fritid, familiebegivenheter, vennskap, sosialt liv Forhold man ofte vurderer før og etter at man har bestemt seg for å skrive; Bruk av tankekart i planprosessen; Å skrive en slektsbok; Litt om skriving av biografier 

krenkelse er, lage et tankekart på tavla. Snakke om de ulike forslagene. Hva kan vi gjøre for å unngå å utvikling: «Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene». «s. 10». Kompetansemål etter. 4.årstrinn i KRLE: • gjengi gjensidighetsregelen og vise evne  26-31 og lag eit tankekart med Jødedom i midten. . Finn betydninga av orda på begrepslista på s. Samfunnsfag: Repeter side 19-24, lag tankekart eller skriv samandrag frå teksten. Matematikk: Oppgåveboka. Raud s. 78 Gul s. 83 Blå OLWEUS-tema for denne bolken: Vennskap. Håvard: @ Inspiration Maps er en tankekart-app der du kan legge inn både bilde, video, tekst og tale. Den egner seg for alle Jevnaldrende barn verdsetter vennskap med barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), men opplever slike vennskap som annerledes enn andre vennskap. Det er lite forskning om 

Skjønnlitterære tekster og faktatekster. Numbers 1-20. Have – has. Blomsterplanter. Frø, frukt. Bladfelling. Etikk: Høflighet. Vennlighet. Vennskap. Å ta hensyn ulik skriftstørrelse. - ulike farger. - å sette inn bilder. Å bruke tankekart. Å lese tabeller. Lese faktatekster og bruke teknikkene vi har lært. Skjelettet. Fordøyelsen. 47. Er det din tur til å dikte sang? Nedenfor finner du 10 skrivetips som hjelper deg igang. Mange av tipsene er også nyttige hvis du skal skrive tale. Se også melodiforslag, takk for maten og teksteksempler, eller ta en titt på sitater ved spesielle anledninger. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal Årsplanen; Vi bruker tankekart sammen med barna i planlegging, gjennomføring og som dokumentasjon; Rapporter etter hver temaperiode, der fokus er hva har vi opplevd og lært. ”Dagen i Leken kan gi barna gode muligheter for å etablere vennskap på tvers av språk, kultur og alder. Det ligg også mye læring i leken Lekevenn, To barn får være inne alene å leke sammen, Etablere vennskap. Skolegrupper. Øve på blyantgrep Lage visuelle tankekart fra bøker de har lest. Gjenfortelle historien ved å 

TVERRFAGLIG TEMA: Vennskap. FAG. KOMPETANSEMÅL FRA. LÆREPLANEN. Eleven skal kunne… LOKALE LÆRINGSMÅL. Eleven skal kunne… 3. bruke et tankekart som grunnlag for å skrive en tekst. 4. bruke nøkkelord/styrkenotat som grunnlag for å skrive en tekst. 4 (+) lage og bruke hensiktsmessige notattyper  1. Hvilke verdier formidles gjennom OL? Lag et tankekart. Fritt. Se Olympism-in-action: Respekt: fair play, vennskap, kommunikasjon. Engasjement: gi sitt beste. Fred: solidaritet, ingen diskriminering (universalitetsprinsippet), ingen rasisme. Kunnskap: om egne muligheter og begrensninger. Fortelle litt om seg selv. • Bruke de mest vanlige høflighetsordene. • Blir kjent med og trygg på klasse- og skoleregler. • Få gode rutiner i klassen. • Jobbe sammen to og to. • Tankekart. • Kategorisering. • Selvbiografi. • Lytteøvinger Grammatikk: ORDENSTALL. SPØRREORD. KROPPEN. Verdihjul: Vennskap og integrering.